TE KOOP ?

(11/09/20) - Het Strategisch Bedrijfscomité van NMBS van 3 september 2020 heeft kennis genomen van een dossier betreffende een beoogde overdracht van de deelneming van NMBS in Lineas Group nv.

Onder meer als gevolg van de covid-19 crisis is de cashpositie van Lineas verzwakt en is zij opzoek naar een nieuwe Íïnanciering. Zij spreekt daartoe met verschillende mogelijke partners.

Op 25 augustus heeft de NMBS de vraag gekregen van FPIM voor een mogelijke overname van de resterende deelneming in de Lineas Group nv door verkoop.

De Raad van Bestuur van NMBS van 28 augustus heeft haar directiecomité mandaat gegeven om met alle noodzakelijke partners hierover te onderhandelen.

Conform artikel 153 S 2van de wet van 23juli 1926 betreffende NMBS en het personeel van de Belgische Spoonivegen, kan statutair personeel ter beschikking worden gesteld aan Lineas zolang een deelnemingsverhouding in Lineas wordt behouden.

lndien NMBS geen deelneming meer bezit in Lineas, is het wettelijk gezien op basis van voormelde paragraaf 2 niet mogelijk om nog langer statutair personeel ter beschikking te stellen.
ln dat geval biedt wel art. 153 $ 3 een mogelijke rechtsbasis.

NMBS engageert zich om stappen te ondernemen om het sociaal overleg op gang te brengen met de drie vakbonden om de modaliteiten te bepalen zodat de terbeschikkingstelling van het personeel kan worden voortgezet na een mogelijke verkoop van de NMBS deelneming in Lineas Group nv aan de FPIM.

NMBS vraagt hierbij dan ook aan HR Rail om initiatief te nemen met het oog op het voeren van besprekingen en uitwerking van een dossier ter voorlegging aan de Nationale Paritaire Subcommissie (desgevallend ad hoc werkgroep) en de Nationale Paritaire Commissie.

Gezien dit dossier op korte termijn zal onderhandeld worden tussen de noodzakelijke partners, vraagt NMBS aan HR Rail om dit op te nemen bij een werkgroep te plannen die het dossier eerstdaags ondezoekt en bespreekt.

VSOA-Spoor zal met vastberadenheid de door Lineas gedetacheerde spoorwegarbeiders verdedigen en zal vanaf de eerste vergadering op 14 september vragen om concrete en aanvaardbare oplossingen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten